Viimeisen parin vuoden aikana verotarkastajat ovat selvästi aktivoituneet, sillä useammallekin asiakkaallemme on tehty viimeaikoina verotarkastus. Voimme ylpeästi todeta, että kaikki tarkastetut yritykset ovat saaneet puhtaat paperit verottajalta!

Yrityksen koosta tai toimialasta riippumatta verotarkastajat ovat kaikilla kiinnittäneet huomiota seuraaviin asioihin tai kyselleet nähtäväksi seuraavia dokumentteja:

1) Kokous- ja neuvottelukulut / edustuskulut

Tarkastajat ovat painottaneet, että kokous- ja neuvottelukulukuiteissa täytyy olla merkittynä kaikki paikalla olleet henkilöt sekä lyhyesti mainittu, mistä on neuvoteltu. Kokous- ja neuvottelukulut ovat yritykselle 100 %:sesti vähennyskelpoista kulua verotuksessa ja kuluista saa arvonlisäveron vähentää. Mitä myöhemmin illalla ja mitä enemmän alkoholia on tarjolla, sitä varmemmin kyse on edustuskuluista. Edustuskuluista puolet on verotuksessa vähennyskelpoista. Arvonlisäveroa edustuskuluista ei saa vähentää.

2) Ajopäiväkirjat yrityksen omistamista ajoneuvoista

Jos ajoneuvo on yrityksen nimissä, eikä siitä kirjata kenellekään luontoisetua, täytyy ajoneuvossa olla aukoton ajopäiväkirja. Jokainen matka tulee merkitä ajopäiväkirjaan. Jos autoa käytetään koko päivän työajoihin, voi ajopäiväkirjaan merkitä kilometrit aamulla ja päivän päätteeksi sekä lyhyesti matkareitti, joka voidaan tarvittaessa todentaa myyntilaskutuksesta. Varsinkin yrityksen omistamien henkilöautojen kohdalla ajopäiväkirjan pitäminen on ehdotonta, jos luontoisetua autosta ei kirjata. Pakettiautojen kohdalla lisäkysymyksiä on esitetty, mutta tilanne ei ehkä ole ihan niin ehdoton. Suosittelemme kuitenkin, että myös pakettiautoista ajopäiväkirja löytyy. Matkat kotoa työpaikalle ovat työntekijän yksityisajoja, joten jos tarkoitus ei ole tarjota työntekijälle autoetua, pitää yrityksen autoja säilyttää yrityksen toimipisteessä.

3) Matkalaskut

Verovapaat kulukorvaukset eli kilometrikorvaukset, päivärahat ja ateriakorvaukset ovat verotarkastuksissa aina esillä. Niiden maksaminen edellyttää aina kunnollista matkalaskua. Maksetut kulukorvaukset ilmoitetaan verottajalle vuosi-ilmoituksella yhdessä muiden maksettujen palkkojen kanssa, joten on luonnollista, että maksetut korvaukset ovat osa palkanlaskentaa.

4) Työvaatteet

Yritys voi hankkia työntekijöille niin sanottuja suojavarusteita; turvakenkiä, huomiotakkeja jne. Voisi todeta, että rautakaupoista ja vastaavista liikkeistä hankitut vaatteet ovat verottajalle kelpaavia työvaatekuluja. Muista kaupoista hankitut vaatteet eivät lähtökohtaisesti ole verotuksessa vähennyskelpoista kulua. Tällaiset hankinnat kirjataan henkilöyhtiöillä ja toiminimillä yksityisotoksi. Osakeyhtiössä vaatteista tulee tehdä luontoisetukirjaus vaatteen saajalle. Vaatteen saaja maksaa siis henkilökohtaisesti vaatteestaan veroprosenttinsa verran. Työvaatekuluihin ei siis kelpaa ns. normaalit vaatteet, vaikka niissä olisi yrityksen logo. Muutaman vuoden takaa on olemassa verottajan päätös, että pankin hankkimat työasut vieläpä pankin logolla varustettuna, verotettiin saajiltaan luontoisetuna siitäkin huolimatta, että pankki oli ohjeistanut työntekijöitään jättämään vaatteet työpaikalle. Kyseissä vaatteissa ei saanut esiintyä vapaa-ajallaan.

Verotarkastuksessa olemme aina kanssasi tarkastajien kanssa ja annamme pyydetyt selvitykset verottajalle.

FacebooktwitterFacebooktwitter