Teknisesti ja lain mukaan oikein ei pelkästään riitä

Tilitoimistoissa yrittäjien tukeminen ja neuvominen on jokapäiväistä työtä. Kirjanpitäjän työ on siis paljon enemmän kuin peruskirjanpitoa, debetien ja kreditien kirjaamista. Neuvonnan tarve ja siitä koettu hyöty nousee esille myös Tili-Hämeen tuoreessa asiakastyytyväisyyskyselyssä.
– Tutkimme asiakastyytyväisyyttä säännöllisesti ja myös haastattelemme asiakkaitamme selvittääksemme, mitä he meiltä odottavat ja miten me onnistumme vastaamaan heidän odotuksiinsa, kertoo Tili-Häme Oy:n toimitusjohtaja, KLT Mikko Pirttilä.
– Neuvonnan ja konsultoinnin osuus kasvaa koko ajan. Kirjanpitäjä on yrittäjän tärkeä kumppani, jonka puoleen käännytään mieluusti asiassa kuin asiassa. Talouslukujen ymmärtäminen ja raporttien tulkinta on tärkeintä työtä. Yrittäjän täytyy ymmärtää mistä raha tulee, mikä on kannattavaa ja mihin on resursseja.
Tili-Hämeen asiantuntemus saa asiakkailta loistavat lukemat. Asiakkaista 77,5 prosenttia arvioi Tili-Hämeen osaamisen ja asiantuntemuksen erittäin hyväksi, 20 prosenttia hyväksi. Tili-Hämeen asiakkaat myös uskovat, että he saavat riittävästi opastusta. Yli 70 prosenttia antaa neuvonnalle täydet pisteet.

Omat neuvot aloittaville, viilausta toimiville

Tili-Hämeessä neuvonnan lisääntyvä tarve on huomattu ja tilitoimisto onkin tehnyt muun muassa oman aloittavan yrittäjän oppaan, jossa käydään läpi niitä asioita, jotka yleensä tulevat uuden yrittäjän eteen ja jotka ovat tärkeitä tietää. Mukana on myös erilaisia asiakirjamalleja.
– Netti on täynnä tietoa ja neuvoja, mutta uusi yrittäjä kaipaa sitä, että joku käy hänen kanssaan asiat läpi kasvotusten. Vaikka kirjapito digitalisoituu ja varsinainen tekninen työ jopa helpottuu, palvelua halutaan silti ihminen ihmiselle. Voisi sanoa, että oman ja helposti tavoitettavan kirjanpitäjän rooli korostuu, kertoo Mikko Pirttilä.
Yrittäjät kaipaavat neuvoja ja konsultointia myös budjetin laatimiseen ja budjetin seurantaan, tunnuslukujen laskemiseen ja tulkitsemiseen. Kilpailijavertailut auttavat yrittäjää ymmärtämään paremmin omaa palvelua ja kustannusrakennetta.
– Todella usein tulee esille erilaiset työsuhteisiin liittyvät kysymykset, kuten työehtosopimusten tulkinnat, työntekijöiden kanssa tulevien erimielisyyksien selvittely, uusien työntekijöiden palkkaamiseen liittyvät kysymykset, lomautukset ja irtisanomistilanteet.
– Verotuksen osalta tietenkin mietimme asiakkaiden kanssa paljon sitä ikuisuuskysymystä, että maksetaanko palkkaa vai nostetaanko osinkoa. Myös arvonlisäverotuksessa on valitettavasti paljon tulkintatilanteita, joita on pakko ratkomalla ratkoa.

Uusi kirjanpitolaki astui voimaan

Kirjanpitolaki uudistui tämän vuoden alusta. Sen tavoitteena on helpottaa pienten yritysten hallinnollista taakkaa. Toiminimiyrityksiltä poistuu uuden lain mukaan tilinpäätösvelvollisuus, mutta käytännössä verottaja vaatii lähes tilinpäätöstä vastaavat tiedot myös heiltä.
– Uudella kirjanpitolailla on hyvä tavoite vähentää säätelyä. Toivottavasti uudistus viedään nopeasti koko ketjun läpi niin, että siitä on oikeasti hyötyä pienyrittäjille, toteaa Pirttilä.
Tili-Hämeen asiakastyytyväisyyskyselystä enemmän osoitteessa www.tili-hame.fi/asiakastyytyvaisyys/
Lisätietoa: toimitusjohtaja Mikko Pirttilä, mikko.pirttila@tili-hame.fi, puhelin 0207 435 021.

FacebooktwitterFacebooktwitter