Yrittäjä on aina voinut valita, ottaako hän itselleen työtapaturmavakuutuksen vaiko eikö. Tämän vuoden alkuun asti lähes kaikki ottivat yrittäjän tapaturmavakuutuksen, koska siitä sai merkittävän hyödyn: tapaturman sattuessa yrittäjä sai sekä ansionmenetyskorvausta tapaturmavakuutusyhtiöltä että sairauspäivärahaa Kelalta. Vuoden 2015 alusta alkaen tämä hupi on loppunut. Jos yrittäjän saama korvaus tapaturmavakuutuksesta on suurempi kuin Kelan sairauspäiväraha, tulee korvaus nykyään vain tapaturmavakuutuksesta.

Vuoden 2016 alussa lainsäädäntö yrittäjän tapaturmavakuuttamisen osalta muuttuu taas. Jatkossa entistä useampi kuuluu vapaaehtoisen yrittäjän tapaturmavakuutuksen eikä siis työntekijöiden lakisääteisen vakuutuksen piiriin. Tapaturmavakuuttaminen yhtenäistyy eläkevakuuttamisen kanssa: jos kuulut yrittäjän eläkevakuutuksen piiriin (YEL) olet jatkossa yrittäjä myös tapaturmavakuutuksen suhteen. Tämä onkin hyvä uudistus, joka poistaa yhden poikkeuksen yrittäjän sosiaaliturvasta. Samalla tapaturmavakuutuksen ja YEL:n työtulot yhtenäistetään. Enää tapaturmavakuutusta ei voi ottaa korkeammasta summasta kuin YEL-vakuutusta.

Mutta kannattaako yrittäjän ylipäätään ottaa itselleen tapaturmavakuutusta? Toki yrittäjän tapaturmavakuutuksesta saatava ansionmenetyskorvaus on jonkin verran isompi kuin Kelan sairauspäiväraha. Yrittäjä, jonka YEL-työtulo on 35 000 € vuodessa, saa Kelasta sairauspäivärahaa noin 2050 €/kk. Jos hänellä olisi yrittäjän tapaturmavakuutus, tulisi korvaus tapaturmayhtiöstä ja olisi suuruudeltaan noin 2900 €/kk. Ja jos oikein huonosti käy ja yrittäjä menettää tapaturman vuoksi työkykynsä kokonaan, on tapaturmavakuutuksesta saatava eläke korkeampi kuin Kelan sairaseläke. Mutta nimensä mukaisesti tapaturmavakuutuksen päivärahat maksetaan tietysti vain tapaturmasta aiheutuneista sairauslomista.

Vaihtoehto yrittäjän tapaturmavakuutukselle ovat vapaaehtoiset sairauskulu- ja työkyvyttömyysvakuutukset. Nämä korvaavat hoitokuluja ja työkyvyttömyydestä aiheutuvia tulonmenetyksiä myös sairauksien varalta, eivät pelkissä tapaturmatapauksissa. Ja mikä mielenkiintoisinta, monesti nämä vakuutukset ovat halvempia kuin tapaturmavakuutuslakiin perustuva yrittäjän tapaturmavakuutus. Esimerkiksi vakuutuksen, joka korvaa sairauden ja tapaturman hoitokulut ja maksaa tapaturman aiheuttamasta invaliditeetista 200 000 €:n kertakorvauksen, saa toimistotyötä tekevä nelikymppinen noin 250 €:n vuosihintaan. 35 000 €:n vuosityötulosta pelkkä yrittäjän tapaturmavakuutus maksaa  noin 600 €. Eli siis irtisanomalla yrittäjän tapaturmavakuutuksen ja ottamalla tilalle kuvatun mukaisen vapaaehtoisen sairauskulu- ja työkyvyttömyysvakuutuksen saisi laajemman turvan ja vieläpä paljon halvemmalla. Riskialttiissa työtehtävissä työskentelevälle yrittäjälle säästö saattaa olla selvästi suurempikin.

Ennen kuin irtisanoo yrittäjän tapaturmavakuutuksen, pitää muistaa muutama asia. Sairauskuluvakuutusta eivät saa kaikki. Vakuutusta ottaessa pitää selvittää terveydentilansa ja perussairaudet voivat estää vakuutuksen myöntämisen kokonaan. Sairauskuluvakuutukset eivät myöskään kata kaikkia urheillessa syntyneiden vammojen hoitoa. Verotuskin pitää ottaa huomioon. Jos yrityksen maksama sairauskulu- ja työkyvyttömyysvakuutus on otettu vain yrittäjälle itselleen, eikä koko henkilöstölle, muodostuu siitä helposti verotuksessa yrittäjälle luontoisetu. Yrittäjän tapaturmavakuutuksessa tätä ongelmaa ei ole. Kannattaakin kysyä vakuutuksen hintaa sekä yrityksen ottamana että henkilökohtaisesti. Kuten niin monessa muussakin asiassa myös vakuuttamisessa sama asia yritykselle myytynä on usein paljon kalliimpi kuin kuluttajan ostamana.

Juuri mikään ei ole monimutkaisempaa kuin vakuuttaminen, joten kannattaa käydä vakuutusyhtiön kanssa eri vaihtoehdot huolella läpi. Mutta mikään erityisen hyvä vakuutus yrittäjän tapaturmavakuutus ei enää ole.

FacebooktwitterFacebooktwitter