Yritysten tai yritysten omistajien verotuksen perusperiaatteisiin ei vuoden vaihteessa tule mitään merkittävää uutta. Veroprosentit pysyvät toistaiseksi ennallaan esimerkiksi paljon puhutun osinkoverotuksen osalta. Sen sijaan verotusmenettelyihin tulee etenkin yhteisöjen osalta isoja muutoksia, jotka yrittäjän on syytä tiedostaa, vaikka me tilitoimistoammattilaiset toki käytännön toimista pitkälti huolehdimmekin.

Omavero-palvelu laajeni

Omavero-palvelu on tähän asti koskenut vain oma-aloitteisia veroja eli arvonlisäveroa, työnantajasuorituksia sekä muutamia muita verolajeja. Nyt se on laajentunut koskemaan myös yhteisöjen (osakeyhtiöt, osuuskunnat, yhdistykset ja säätiöt) tuloverotusta. Tuloveroasioinnin lisäksi Omaverossa voi nyt myös:

  • tilata verovelkatodistuksen
  • tehdä maksujärjestelypyynnön
  • tehdä oikaisuvaatimuksen yhteisön tuloverojen tai oma-aloitteisten verojen osalta
  • hakea kirjallista ohjausta arvonlisäverosta
  • hakea poikkeuslupaa tappioiden vähentämiseen (omistajanvaihdostilanteet)

Toiminimiyrittäjien ja henkilöyhtiöiden osalta Omavero-palvelu laajenee näillä näkymin vuoden päästä.

Yhteisöjen ennakkoveroihin isoja muutoksia

Heti kärkeen on korostettava, että seuraava koskee todellakin vain yhteisöjä, kuten osakeyhtiöitä ja osuuskuntia. Toiminimien ja henkilöyhtiöiden osalta mitään muutoksia ennakkoveroihin ei vielä tässä vaiheessa tullut.

Aiemmin yhteisöjen tuloveron ennakkoveroihin haettiin muutosta kirjallisesti verohallinnon lomakkeella. Lisäksi verovelvollisella oli halutessaan mahdollisuus maksaa vapaaehtoista ennakon täydennysmaksua haluamansa summan. Jos tilikauden verot oli hoidettu ennakkoveroina tai ennakon täydennysmaksuina neljän kuukauden kuluttua tilikauden päättymisestä, ei viivästysseuraamuksia tullut.

Marraskuun alusta yhteisöjen ennakkoveroihin tuli merkittäviä uudistuksia. Ehkä ikävin muutos on se, että jos tilikauden ennakkoverot eivät ole olleet riittävät, alkaa viivästyskorko juosta nyt jo yhden kuukauden jälkeen tilikauden päättymisestä. Onneksi kyseessä on kuitenkin ns. huojennettu viivästyskorko, jonka suuruus on tänä vuonna 2 %. Jos ennakkoverot olisi maksettu vaikkapa 50 000 € liian pienen verotettavan tuloksen mukaan, ja ennakot maksettaisiin pois vanhaan malliin vasta neljä kuukautta tilikauden päättymisen jälkeen, olisi viivästysseuraamus noin 50 €.

Ennakkoveron muutokset tehdään nyt Omavero-palvelussa. Hyvä asia on se, että muutoshakemuksen jälkeen uudet ennakkoverot saa tietoonsa heti, kun aiemmin niiden käsittelyyn saattoi kulua kuukausikin. Ennakkoveron muutoshakemuksia voi tehdä paitsi tilikauden aikana, myös tilikauden päättymisen jälkeen. Aiempi ennakontäydennysmaksu on nyt siis korvattu tilikauden päättymisen jälkeen tehtävällä ennakkoverojen muutoksella.

Tilikauden aikana ennakkoverot maksetaan edelleen kuukauden 23. päivä verottajan määräämissä erissä. Jos ennakoihin haetaan muutosta tilikauden jälkeen, tulee tämä lisäennakko maksuun aina kerralla. Eräpäivän voi kuitenkin Omavero-palvelussa itse valita (muistaen kuitenkin viivästyskoron kertymisen). Ennakot maksetaan jatkossa Omaveron tilinumeroilla ja uudella viitenumerolla. Viitenumero pysyy kuukaudesta toiseen samana eli kuukausikohtaisia tilisiirtolomakkeita ei enää ole. Vanhoilla tilisiirtolomakkeilla tehdyt maksut ohjautuvat kuitenkin vielä perille oikein.

Koska ennakkoveroilla ja esimerkiksi arvonlisäverolla on eri eräpäivät ja verolajikohtaiset viitenumerot, saattaa verojen kohdistaminen aiheuttaa hämmennystä. Jos esimerkiksi maksaa vahingossa liikaa ennakkoveroa, liikamaksu kohdistetaan tuleviin ennakkoverojen eriin, eikä esimerkiksi erääntyneeseen arvonlisäveroon. Sen sijaan palautuksia (kuten negatiivisesta alv:sta aiheutunutta) voidaan käyttää muihin verolajeihin, jos tällaisia on erääntynyt. Etenkin jos olet asettanut Omavero-palveluun palautusrajan, vaatii eri verolajien maksaminen tarkkuutta ja Omavero-palvelun tietojen seuraamista.

Muita muutoksia

Maahantuonnin arvonlisäveron periminen siirtyy 1.1.2018 alkaen Tullilta Verohallinnolle. Samalla verotusmenettely muuttuu oma-aloitteiseksi eli verovelvollinen ilmoittaa itse maahantuonnin ALV:n samalla kuin antaa muut arvonlisäveron tiedot. Muutos koskee arvonlisäverovelvollisia yrityksiä. Yksityishenkilöiden ja arvonlisäverottomien yritysten maahantuonnin arvonlisävero hoituu edelleen tullin kautta.

Työntekijän koulutusmenot ovat tuloverolakiin tehtävän muutoksen takia jatkossa entistä laajemmin verovapaita henkilökuntaetuja. Aiemmin työnantaja saattoi maksaa lähinnä ammattitaitoa ylläpitäviä lyhyitä koulutuksia ilman että koulutuksen kustannuksia katsottiin työntekijälle luontoiseduksi. Nyt laki muuttuu niin, että myös tutkintoon johtava peruskoulutus voi olla työntekijälle verovapaa etu, kunhan koulutus tapahtuu työnantajan intressissä. Esimerkkinä tästä voisi olla vaikkapa ajokortin kustantaminen työntekijälle, jos hän sitä työssään tarvitsee.

 

FacebooktwitterFacebooktwitter