Viime aikoina on paljon ollut esillä hallituksen tuleva esitys maksuperusteisen ALV:n käyttöönotosta vuodenvaihteessa. Tämä tarkoittaa, että ALV tarvitsisi jatkossa tilittää vasta sen kuukauden kausiveroilmoituksella, kun raha myynnistä on tullut tilille. Tällä hetkellä ALV kirjataan maksettavaksi suoriteperusteisesti sen kuukauden ilmoitukseen, kun myynti on tapahtunut, eli kun tavara tai palvelu on asiakkaalle toimitettu.

Ehdotus maksuperusteiseen arvonlisäveroon siirtymisestä on saanut osakseen paljon hehkutusta. Mm. Suomen Yrittäjät ovat liputtaneet uudistuksen puolesta. Myös kaikki puolueet vasemmalta oikealle tuntuvan olevan sitä mieltä, että tämä uudistus suorastaan pelastaa pienyrittäjät. Usein on mainittu, että muutoksen hyötyjiä olisivat mm. rakennusalan pienet yritykset. Rohkenemme olla eri mieltä mm. seuraavista syistä:

  1. Tällä hetkellä esimerkiksi elokuun myynneistä arvonlisäverot maksetaan verottajalle 12.10. Tässä on jo maksuaikaa keskimäärin 1,5 kk. Jos yrityksen tilikauden liikevaihto on 25 000 -50 000 €, voi ALV:t ilmoittaa ja maksaa verottajalle neljä kertaa vuodessa. Liikevaihdon jäädessä alle 25 000 €, riittää ilmoitus ja maksu kerran vuodessa. Siinä sitä maksuaikaa on jo aika kivasti. Ongelmana saattaa näissä tapauksissa ennemmin olla se, että rahat on jo käytetty muuhun ennen kuin maksun aika tulee.
  2. Muutos auttaisi vain yrityksiä, joilla on laskutusmyyntiä. Monia kauppaliikkeitä tai esimerkiksi partureita ja kampaamoja muutos ei hyödytä, koska rahat myynneistä kertyvät kassaan pääosin heti.
  3. Rakennusalan alihankintaa tekevät yritykset ovat usein juuri niitä, jotka joutuvat myöntämään asiakkailleen pitkiä maksuaikoja. Näiden kohdalla noudatetaan kuitenkin rakennusalan käänteistä arvonlisäveroa, jolloin ALV:n maksuperusteisuudesta ei olisi mitään iloa.
  4. Kun pieni yritys tekee isoa urakkaa isolle yritykselle, on usein sovittu maksueristä eli urakkasumma laskutetaan pienemmissä erissä sitä mukaan kuin työt etenee. Tällöin on kyse arvonlisäveron kannalta ennakkomaksuista, jotka käsitellään maksuperusteisesti jo nyt.
  5. Jos uudistus toteutetaan ns. symmetrisesti, eli ostoista saadaan vähentää vero vasta kun lasku on maksettu, ei hyötyä maksuperusteisuudesta juuri ole.
  6. Mikään taloushallinnon tietojärjestelmä ei tällä hetkellä osaa käsitellä arvonlisäveroa maksuperusteisesti. Kun kirjanpitoa kuitenkin kirjanpitolain vuoksi tehtäisiin edelleen suoriteperiaatteella, kulkisi kirjanpito ja arvonlisäverotus eri tahtiin. Ilman mittavia muutoksia järjestelmiin tästä syntyy iso sotku ja paljon käsityötä. Ja mittavat muutokset tietojärjestelmiin maksavat mittavan summan rahaa.

On toki poikkeustapauksia, joissa arvonlisäveron tilittäminen suoriteperusteisesti nykykäytännön mukaisesti on ongelma. Näin on esimerkiksi silloin, jos asiakas ei maksakaan laskua ajallaan. Jos kyseessä on suuri saatava, voi arvonlisäveron tilittäminen kassaan kertymättömästä rahasta olla ihan oikea ongelma. Mutta eikö tällaisiin erikoistapauksiin olisi voinut kehittää jonkin kevyemmän tavan kiertää ongelma muuttamatta koko järjestelmää?

Tätä kirjoittaessa on vielä hyvin epäselvää, miten uudistus käytännössä tullaan toteuttamaan. Viime vuosien verouudistusten tapaan saamme varmaankin päätöksiä joulun välipäivinä, joten ohjelmistotaloille ja meille taloushallinnon ammattilaisille jää peräti useampi päivä aikaa varautua muutokseen.

FacebooktwitterFacebooktwitter