Muistatteko vielä Kikyn? Eli siis kilpailukykysopimuksen, joka tunnettiin aiemmin myös nimellä yhteiskuntasopimus.  Toisin kuin vaikkapa Länsimetro, Olkiluoto 3 tai Sote-uudistus, tämä hirvittävällä porulla väännetty sopimus tosiaan tuli valmiiksi. Kikyn osalta on viime kuukaudet ollut hiljaista, mutta nyt alkaa olla käsillä vuodenvaihde ja sopimuksen voimaantulo. Mutta mitä sovittiinkaan ja mikä nyt siis vuodenvaihteessa muuttuu?

Aloitetaan helpoista asioista: palkat eivät muutu. Eivät alene, mutta eivät nousekaan (paitsi julkisilla aloilla, joilla leikataan lomarahoja määräaikaisesti). Työehtosopimuksia jatketaan vuodella ja palkat pysyvät nykyisellä tasolla. Työnantajan henkilöstökulut kuitenkin laskevat hieman, sillä palkan sivukulut alenevat työnantajan osalta ensi vuonna yhteensä noin 1,2 % verrattuna tähän vuoteen. 100 000 €:n palkkakuluista säästöä syntyy siis 1200 €. Onhan se toki jotakin sekin.

Työntekijän osalta tilanne on päinvastainen, sillä palkasta perittävät eläke- ja työttömyysvakuutusmaksu nousevat. Kun ansiotuloveroa kuitenkin samaan aikaan alennetaan, niin käteen jäävä tulo ei käytännössä muutu nykyisestä.

Tähän asti kaikki on vielä suoraviivaista. Mutta Kikyssä sovittiin myös työajan pidentämisestä 24 tunnilla vuodessa. Tämän käytännön toteutuksesta ei ole olemassa mitään yleispätevää ohjetta, sillä työajan pidentämisestä on sovittu alakohtaisesti. Joillakin aloilla, kuten vaikkapa metallialalla (=teknologiateollisuus), asia on edelleen päätetty jättää yritysten itsensä päätettäväksi.

Työaikaahan voidaan pidentää monilla eri tavoilla. Voidaan muuttaa arkipyhiä työpäiviksi, vähentää pekkaspäivien määrää, pidentää vuorokautista työaikaa tai tehdä töitä muutamana lauantaina. Niillä aloilla, joilla paikallinen sopiminen on mahdollista, sopimus sovellettavasta järjestelystä on syytä tehdä kirjallisesti yhdessä työntekijöiden kanssa. Esimerkiksi teknologiateollisuudessa sopimus pitäisi tehdä jo marraskuun aikana.

Jollain aloilla työajan pidennys on tuotu työehtosopimustekstiin. Esimerkiksi kaupan alalla arkipyhät eivät enää lyhennä työaikaa, vaan tilalle on tuotu uusi vuosivapaajärjestelmä. Kalenterivuoden aikana näitä vuosivapaita voi kertyä enintään 6,5 päivää, kun aiemmin arkipyhistä kertyi vapaapäiviä keskimäärin 8,4 päivää. (Itselleni ei tosin olen selvinnyt, että kun työaika pitenee 8,4 päivää ja lyhenee 6,5 päivää, niin miten tästä tulee 24 tuntia?) Vaihtoehtona vuosivapaajärjestelmälle on kuitenkin annettu arkipyhien säilyttäminen nykyisellään ja viikkotyöajan pidentäminen puolella tunnilla.

Erikoisin Kikyn sovellus lienee rakennusalalla, jossa on yksinkertaisesti päätetty, että työaika ei pitene. Toisin kuin esimerkiksi AKT, Rakennusliitto siis periaatteessa hyväksyi Kikyn, mutta mikään ei kuitenkaan muutu.

Nyt on siis korkea aika tarkistaa työajan pidennyksen toteutus omalla alalla, sillä jos paikallinen sopiminen on mahdollista, se pitäisi tehdä jo pian. Olemme mielellämme asikkaidemme apuna työaikajärjestelyä mietittäessä!

FacebooktwitterFacebooktwitter