Hallitus sai eilen valmiiksi budjettiriihensä eli talousarvioesityksensä vuodelle 2017. Kuten arvata saattoi, mitään mullistavia uutisia ei ollut tarjolla, sillä suurin osa muutoksista oli jo etukäteen tiedossa. Tässä joitain poimintoja uudistuksista, jotka koskevat yrittäjiä ja yrityksiä:

 

  1. Ansiotuloverotukseen kevennystä. Kiky-väännön yhteydessä luvattiin ansiotuloveroon kevennys, mikäli sopimus on riittävän kattava. Jollei kunta-alan järjestöt nyt vielä torpedoi kilpailukykysopimusta, on ansiotuloverotukseen tulossa keskimäärin noin 0,6 %-yksikön kevennys, joka tietysti koskee yrittäjiä siinä missä muitakin. 3000 € kuukaudessa ansaitseva siirtäisi siis palkastaan noin 200 € vähemmän vuodessa verokarhulle.
  2. Yrittäjävähennys. Toiminimiyrittäjät ja henkilöyhtiöiden yhtiömiehet saavat 5 %:n yrittäjävähennyksen. Yritystulosta 5 % olisi siis kokonaan verovapaata. Tämän jälkeen tulo jaettaisiin ansio- ja pääomatuloon, kuten ennenkin. Verohyödyn määrä vaihtelee sen mukaan, kuinka tulo kullakin jakautuu ansio- ja pääomatulon välille. Yrittäjällä, jolla yritystulo on suuri ja yrityksen nettovarallisuus pieni, on hyöty suurin ansiotulon progression takia. Euromääräisesti vähiten hyötyvät puolestaan ne, joilla ansiotulo-osuus on pieni joko yritystulon pienuuden tai suuren nettovarallisuden takia.
  3. Maksuperusteinen ALV. Tästä kirjoitimmekin jo edellisessä blogimerkinnässä.
  4. Kertakorvaus äitiyslomille jäävistä työntekijöistä. Työnantajille, jonka työntekijä jää äitiyslomalle, maksettaisiin jatkossa 2500 €:n kertakorvaus. Tarkoitus on parantaa nuorten naisten asemaa työmarkkinoilla ja vähentää heistä työnantajalle aiheutuvaa riskiä.
  5. Kotitalousvähennys kasvaa. Kotitalousvähennyksenä saa jatkossa 50 % työn kustannuksesta, kun osuus on nyt ollut 45 %. Tämä hyödyttää paitsi kotitaloustyön teettäjiä, niin ehkä pienessä määrin myös näitä palveluita tarjoavia yrityksiä.
  6. Osakeyhtiöiden tappioiden vähennysoikeus. Budjettitiedotteen sivulauseena on mainittu muutos osakeyhtiöiden tappioiden vähennysoikeuteen. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa, ei vielä tiedetä. Ilmeisesti sillä kuitenkin viitataan hallitusohjelmassakin olleeseen kohtaan eli että osakeyhtiön eri tulolähteiden tappioita voisi vähentää toisen tulolähteen tuloksesta. Siis että vaikkapa vuokratuloista syntyneen henkilökohtaisen tulolähteen voiton voisi netottaa elinkeinotoiminnan tappion kanssa. Vaikka sekava tulolähdejako ilmeisesti siis säilyy maailman tappiin asti, niin ainakin sen tärkein käytännön vaikutus olisi siis vihdoin poistumassa.
  7. Työryhmä miettimään yritysverotusta (jälleen kerran). Edellistä kohtaa lukuunottamatta osakeyhtiöiden tai niiden osakkaiden verotukseen ei ole tulossa nyt muutoksia. Mutta jälleen on yksi työryhmä asetettu miettimään yritys- ja osinkoverotusta. Työryhmästä on ilmeisesti tulossa alkuvuodesta 2017 kommentteja ainakin esillä olleesta investointivarauksesta sekä pienten osinkojen verovapaudesta.
FacebooktwitterFacebooktwitter