Olet varmaankin kuullut, että yrittäjälläkin on mahdollisuus ansioturvaan. Liittymällä yrittäjän työttömyyskassaan tämä on mahdollista. Kassoja on Suomessa kaksi: SYT ja AYT. Niiden jäsenmaksut ovat toki melko korkeita, mutta suuruudeltaan kuitenkin linjassa palkansaajan maksamaan kassan jäsenmaksuun ja palkasta perittävään työttömyysvakuutusmaksuun. Valitettavasti on kuitenkin niin, että yrittäjäkassaan kuulumisesta on hyötyä vain, jos yritystoiminta loppuu konkurssiin tai yritys lopetetaan kannattamattomana. Syy tähän on ns. myyntivoiton jaksottaminen.

Jos yrittäjä jää työttömäksi myytyään yrityksensä, tai jos hän lopettaa yrityksensä, jolla on varoja enemmän kuin velkoja, lykkääntyy päivärahan maksu myyntivoiton jaksottamisen takia. Jos kassan jäsenmaksu on maksettu vaikkapa 36 000 € vuosiansiosta (eli 3000 €/kk ) ja myyntivoittoa kertyi 75 000 € tai enemmän, aloitetaan päivärahan maksu vasta kahden vuoden päästä yrittäjätoiminnan loppumisesta.

Päiväraha ei siis jää näissä tapauksissa kokonaan saamatta, mutta sitä maksetaan vasta parin vuoden päästä, jos tuolloin on edelleen työttömänä. Jos on aikomus vielä joskus työllistyä johonkin yrittäjyyden jälkeen, ei liene kovin hyvä idea ensin odotella kahta vuotta päivärahan maksun alkamista, ja sitten nostaa sitä 400 arkipäivää. Kolmen ja puolen vuoden poissaolo työelämästä tuhoaa tehokkaasti kenen tahansa työllistymismahdollisuudet.

Myyntivoiton jaksottaminen saattaa tuntua oikeudenmukaiselta. Jos on kerran saanut juuri ison myyntivoiton, miksi pitäisi saada mitään tukia. Mutta pitää muistaa, että yrittäjien ansioturva rahoitetaan pelkästään yrittäjäkassan jäsenmaksuilla. Toisin kuin palkansaajilla, joilla 95 % rahoista tulee kaikilta palkansaajilta ja työnantajilta perittävistä työttömyysvakuutusmaksuista. Yrittäjän työttömyyskassan maksu on siis kuin vapaaehtoinen vakuutus, jonka ehdot vaan sattuvat olemaan aika huonot.

Onnettomin tilanne on niillä yrittäjän puolisoilla, jotka työskentelevät puolisonsa yrityksessä olematta kuitenkaan virallisesti itse yrittäjiä (ei omaa omistusta, ei johtavaa asemaa). Heidän palkastaan maksetaan työntekijän ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksu, kuten palkansaajilta. Saadakseen ansioturvaa, heidän pitäisi kuitenkin liittyä yrittäjäkassaan. He siis joutuvat maksamaan ansioturvastaan kahdesti. Miksi? Se ei ainakaan minulle ole koskaan selvinnyt.

FacebooktwitterFacebooktwitter