VEROTTOMAT KULUKORVAUKSET

 

Kilometrikorvaukset 2008

 

kulkuneuvo 

korvauksen enimmäismäärä

euro/km

auto 0,44
korotukset edelliseen:  
-perävaunu 0,07
-asuntovaunu 0,11
-taukotupa tai muu sellainen 0,21
-yli 80 kg:n tai suurikokoinen kone 0,02
-koira 0,02
-metsäautotiet tai tienrakennustyömaa 0,09

                                                                     

 Jos kulkuneuvossa matkustaa muita henkilöitä, korotetaan korvausten enimmäismääriä 0,02 euroa/km/henkilö.

 

Kotimaan päivärahat 2008

 

Palkansaajan päiväraha

 

työmatkan kestoaika pv-rahan enimmäismäärä euroa
   
-yli 6 tuntia (osapäiväraha) 14,00
-yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 32,00
   
matkavuorokauden ylitys väh. 2 tunnilla 14,00
matkavuorokauden ylitys yli 6 tunnilla 32,00

 

Palkansaajan ateriakorvaus

 

Jos päivärahaa ei makseta ja ruokailutauon aikana ei ole mahdollisuutta aterioida tavanomaisella ruokailupaikalla, ateriakorvaus on 8,00 € yhdestä ruokailusta ja 16,00 € kahdesta ruokailusta.

 

Palkansaajan yömatkaraha

Jos matkasta maksetaan päiväraha, matkavuorokaudesta 4 tuntia on kello 21.00-07.00 välisenä aikana ja ei ole muuta majoittumiskorvausta, yömatkaraha on 10,00 €.